Přihlášení Proč se registrovat Registrace

Váš nákupní košík0ks za 0 Kč
Ve vašem košíku 0 ks zboží za 0 Kč

Křesťanské sošky

Křesťanství je považováno za monoteistické a zároveň misijní náboženství, které je spjato se životem a s učením Ježíše Krista (Ježíše Nazaretského). Ježíš Kristus je chápán jako Boží syn a Spasitel lidstva. Křesťanem se stává ten, kdo byl pokřtěn a současně přijal jisté učení, morálku a náboženskou praxi. Jak již bylo zmíněno, příslušníci křesťanství věří pouze v jediného Boha, který je dle nich věčný a neviditelný a existuje ve třech osobách – Bůh Otec, Syn a Duch svatý.

Křesťanské sošky

Celý vesmír je dílem Boha a všichni lidé od něj dostávají vzácný dar – dar života. Dále křesťané věří v možnost odpuštění hříchů a očekávají druhý Kristův příchod. Právě dle křesťanské víry byl Ježíš ukřižován, a my vám ho nabízíme v podobě Křesťanské sošky, poté byl vzkříšen (tři dny po ukřižování) a po 40 dní se zjevoval svým stoupencům a následně vstoupil na nebe (=nanebevstoupení Páně). Ježíš společně se svými dvanácti apoštoly tvořil prvotní církev.

Posvátná bible

Tzv. Písmem svatým je pro křesťany posvátná Bible, která je tvořena Starým a Novým zákonem. Starý zákon je tvořen souborem knih (tzv. tanach) převzatých z judaismu a je původně napsán hebrejsky. Nový zákon navazuje na Starý zákon a je již specificky křesťanský. Křesťanské sošky vám trochu nahradí historii. Původním jazykem Nového zákona je helénistická řečtina, tzv. koiné. Jste-li věřící, pořiďte si jednu z našich nádherných křesťanských sošek, rozhodně neprohloupíte.

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus neboli Ježíš Nazaretský je hlavní postavou monoteistického a misijního náboženství zvaného křesťanství. Ježíš od roku 28 n. l. působil jako kazatel (vyzýval lidi k pokání) v oblasti dnešního Izraele. Cca kolem roku 30 n. l. byl v Jeruzalémě ukřižován. Křesťané vidí Ježíše jako Božího syna a Spasitele lidstva, zatímco muslimové jako významného proroka. Od předpokládaného data narození Ježíše se odvozuje křesťanský letopočet.

Otec byl tesař

Dle evangelií se Ježíš Kristus narodil v judském městečku v Betlémě (v chlévě) a jeho otcem byl tesař Josef a matkou Panna Marie. Ježíš strávil většinu svého života v Galileji, a my vám ho nabízíme v podobě Křesťanské sošky, až ve věku třiceti let začal kázat, působit jako vykladač Zákona a tzv. thaumaturg (člověk, který byl obdarován nadpřirozenými schopnostmi – dokáže léčit a ozdravovat lidi pomocí vnitřní síly). Mnohými svými činy Ježíš porušoval ustálená náboženská pravidla a zvyklosti, dále např. upřednostňoval vztah jedince s Bohem před rodinnými vazbami a své učedníky vyzýval k opuštění všeho, aby mohli hlásat evangelium.

Ježíš měl velký okruh svých přívrženců – tisíce posluchačů a také malou skupinu nejbližších učedníků. Ježíše na cestách doprovázelo dvanáct apoštolů v čele s Janem Evangelistou, Šimonem Petrem a Jakubem Starším. Dle Bible tito apoštolové opustili své rodiny, práce a majetek a putovali s Ježíšem. Podle učení pravoslavné a také katolické církve je na dvanácti Ježíšových apoštolech založena církev. Ovšem jeden ze zmiňovaných dvanácti apoštolů, Jidáš Iškariotský, Ježíše zradil a přispěl k jeho zatčení. Jste-li věřící, pořiďte si jednu z našich ručně malovaných dokonale propracovaných křesťanských sošek, například Ježíše Krista!

Panna Marie

Dle křesťanství je Panna Marie považována za matku Ježíše Krista a za snoubenku tesaře Josefa. O Marii bohužel nemáme mnoho informací, ale dle dostupných pramenů víme, že se stala matkou zřejmě již ve 13 letech. Když byla Marie v 6. měsíci těhotenství, zjevil se jí archanděl Gabriel a sdělil jí, že se stane matkou Mesiáše, ačkoliv nadále zůstává pannou. Josefovi se také zjevil anděl, který mu poradil, aby se nebál přijmout Marii za svou manželku (ačkoliv je těhotná), protože dítě je z Ducha svatého. Josef anděla poslechl a vzal Marii k sobě. Díky neposkvrněnému početí je Panna Marie pravoslavnými a katolíky také někdy nazývána Bohorodičkou.

A my vám ji nabízíme v podobě Křesťanské sošky

V povědomí lidí se ustálila víra o Mariině nanebevzetí (i přesto, že v Bibli o této události není žádná zmínka) – zemřela tak, že byla vzata do nebeské slávy i se svým tělem. Dle křesťanství byla Marie uchráněna jakémukoliv hříchu (osobnímu i prvotnímu), proto nezemřela jako ostatní lidé. Zmiňované nanebevzetí Panny Marie je jakousi nadějí pro katolíky, protože ti věří ve vzkříšení těl lidí na konci věků k poslednímu soudu.

Katolíci Pannu Marii uctívají a je jimi chápána jako první mezi světci. Po celém světě najdeme mnoho poutních míst, která jsou spojena s údajnými zjeveními Panny Marie. Mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější poutní místa řadíme např. Jasnou Horu v Polsku, městečko Mariazell v Rakousku či francouzské město Lurdy. V České republice je to pak především kopec Svatý Hostýn a Svatá Hora u Příbrami. Jste-li věřící, pořiďte si jednu z našich ručně malovaných dokonale propracovaných křesťanských sošek, například Panenku Marii.

Řadit dle:CenyPopularity Počet produktů na stránku::