Přihlášení Proč se registrovat Registrace

Váš nákupní košík0ks za 0 Kč
Ve vašem košíku 0 ks zboží za 0 Kč

Draci v mytologii

V dnešním díle pokračujeme v povídání o dracích. Podíváme se na draky v historii a v mytologii. Drak se totiž v legendách, pohádkách a mýtech objevuje odpradávna a ne vždy byl považován za obrovské monstrum požírající lidi. V Řecké mytologii byli draci dokonce pomocníky bohů. Jaké byly tedy jejich významy? Byli oslavovaní nebo pronásledovaní?

Západní draci

V západní kultuře vychází představa draka z hada, jehož podoba se pomalu mění. Had získává čtyři nohy, křídla, v některých případech může mít dvě až tři hlavy uši a někdy i ptačí křídla. Zobrazení s blanitými křídly připomínajícími netopýra je až z pozdější doby. Vzhledještěra (šupinatou kůži a rohy) získal drak až v období novověku. Na západě jsou draci spojeni s ničením, temnými silami a smrtí.

Přední východ

Již u Sumerů se objevuje drak, který je jakýmsi křížencem hada a ptáka Noha. Ten měl hadí hlavu, velké oči, rozeklaný jazyk a na hlavě roh. Měl čtyři nohy a šupinaté tělo, ale mezi badateli panují velké rozdíly v jeho schopnostech a vlastnostech. Velmi známým drakem je sedmihlavý drak Mušmachchu, ze sumersko-akadské mytologie nebo Illujanka, který je pravděpodobně prvním drakem žijícím v jeskyni. Obecně lze říci, že na východě drak nemá tak negativní přívlastky, ale spíše symbolizuje různé cnosti a vznešené vlastnosti.

Drak v Orientu

Ve východoasijských zemích, jako je Japonsko nebo Čína, není drak symbolem destrukce, zla a chaosu, ale naopak. Je oslavován jako vznešený symbol plodnosti, noci, nebe a urozenosti. V historii měli Číňani draka dokonce ve státním znaku. V nejstarších dobách byl tento drak zobrazován jako okřídlený had, později mu byly přidány hrůzostrašně vyhlížející hlavy, které chrlily oheň a páru. Tento drak měl ještě jednu výhodu a to tu, že useknutá hlava mu opět dorostla. V pohádkách tento problém drakobijci řešili tak, že pahýly po useknuté hlavě pálili rozžhaveným nožem.

Většina lidí si ale představí jiné čínské draky – pestrobarevné draky s veselým výrazem ve tváři, které známe z čínských ulic. Tento uctívaný drak se nazývá Sirruš a je to kříženec hada a ptáka Noha. Má čtyři nohy s velkými drápy, většinou žádná nebo zakrnělá křídla a na hlavě malé rohy. I když nemá křídla, umí létat, protože využívá tajemnou energii. Je symbolem jara, zrodu a umí ovládat déšť a měnit svojí velikost. Zajímavostí také je to, že tento drak se dokáže stát neviditelným.

Drak v řecké mytologii

I v řeckých bájích a pověstech se vyskytují pestrobarevní draci, ale je to s nimi trochu komplikované. Existuje velké množství draků v různých příbězích, ale výpovědi se značně liší. V jednom příběhu drak má určitě vlastnosti, ale v jiném příběhu už jimi zase nedisponuje. V řecké mytologii draci často vystupují jako představitelé tmy, ochránci nebo dokonce vykonavatelé boží vůle. Nejznámější je asi potomek nymfy Echidny – stohlavý drak Ládón, který hlídal zlatá jablka v zahradě Hesperidek.

Drak v Bibli

Dokonce i v Písmu se opakovaně vyskytují pestrobarevní draci a to hned několikrát. Nahlíží se na ně jako na zlovolné, bezejmenné bytosti, o kterých nemáme mnoho informací. Nejslavnějším je mýtický had Leviatan, který má různé podoby. Je převzatý z pohanské mytologie, což znamená, že měl všechny ty negativní přívlastky – obluda způsobující chaos a nahánějící strach. V některých případech je považován i za ztělesnění samotného Satana.

Drak v čínském horoskopu

Drak je také znamením čínského horoskopu. Lidé narození v tomto znamení jsou energičtí, oplývají silou a jsou velmi otevření. Nesnášejí lež, přetvářku a pokrytectví. Touží po dokonalosti a nutí k tomu i své okolí. Takovýto člověk je inteligentní, ale vznětlivý a rychle se nechá pro něco nadchnout. Věci vždy dovede k cíli a v práci bývá velmi úspěšný. Co se týče osobní roviny, bývá velmi často milován, ale sám miluje jen zřídka.

Ať je to jakkoli, draci jsou úchvatná a fantastická stvoření, proto jsme pro Vás připravili sekci pestrobarevní draci, ve které najdete spoustu krásných exemplářů.