Přihlášení Proč se registrovat Registrace

Váš nákupní košík0ks za 0,00 €
Ve vašem košíku 0 ks zboží za 0,00 €

Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Pokud Vám doručené zboží velikostně nevyhovuje nebo máte jiný důvod pro jeho vrácení, máte 14 dnů na odstoupení od smlouvy. Sdělte nám prosím nejlépe emailem, že od smlouvy odstupujete, v opačném případě nemusí být zásilka námi převzata a doba pro odstoupení zanikne. Prohlášení o odstoupení přiložte k vracenému zboží.

Vrácení do 14 dnů je možné pouze po předchozím oznámení do mailu info@mysticum.cz v případě, že odsotupení nebude oznámeno předem nemusí být zásilka převzata včas a může takto zaniknout 14 denní lhůta pro vrácení zboží. Děkujeme za pochopení.

Nepoškozené zboží bez stop po používání prosím zašlete na adresu:

Mysticum s.r.o.
Ve Žlíbku 1800/77
Praha 9 Horní Počernice 19300

V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE ZÁSILKA ODESLÁNA NA JINOU NEŽ NA UVEDENOU ADRESU NEBUDE NA ODSTOUPENÍ BRÁN ZŘETEL A ZÁSILKA NEBUDE PŘEVZATA.

Zboží prosím pečlivě zabalte a odešlete pojištěnou zásilkou. Upozorňujeme, že za zboží nesete odpovědnost do okamžiku jeho vrácení. Uchovejte si též číslo zásilky pro možnost jejího sledování. Vracené zboží neposílejte dobírkou. Dobírkové zásilky nepřebíráme. 

Pokud jste za zboží platil(a) kartou nebo PayPalem, vrátíme Vám cenu vraceného zboží stejným způsobem. Pokud jste zboží hradil(a) dobírkou nebo převodem, připište k odstoupení od smlouvy číslo bankovního účtu, kam Vám máme peníze refundovat. Podmínkou finanční refundace je navrácení nepoškozeného zboží. Zásilky zpracováváme bezodkladně zpravidla do 5 pracovních dnů. Max. 14 dnů.

Nemožnost vrácení

  • Ve čtrnácti denní lhůtě není možné vrátit výrobek označený jako hygienický výrobek, uvedeno v popisu pruduktu. A na obale.
  • A dále masky, kterým byl odstraněn ochranný štítek.
  • Mechanicky poškozené vámi či přepravcem

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

________________________
jméno a příjmení spotřebitele

________________________
bytem

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Dne ____________, jsem v internetovém e-shopu na www.mysticum.cz na základě objednávky č. ____________ objednal zboží „……………………………………………“ v ceně ______,- Kč. Zboží bylo vyzvednuto na prodejně prodávajícího nebo doručeno na adresu mého trvalého bydliště dne ____________. Kupní cena byla uhrazena v hotovosti / převodem / kartou.

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno v místě prodejny / poštovní zásilkou bez dobírky.

Kupní cenu mi prosím poukažte na účet č. ___________ / ____

 

V __________ dne ____________                                                                                                      

 

________________________
podpis spotřebitele